• Home
  • Kari Olrich Sørebø blir ny leder i Cartas

Kari Olrich Sørebø blir ny leder i Cartas


Utviklingsselskapet Cartas AS har ansatt Kari Olrich Sørebø (46) som ny daglig leder. Hun tiltrer 1. januar 2020. Sørebø overtar etter Filip Rygg som nå er blitt leder av morselskapet, Rexir Holding.
- Vi er både glad og stolt over å få Kari med på laget. Her får vi en leder som både har et sterkt engasjement for bærekraftig eiendomsutvikling, med høy kompetanse om planprosesser og unik erfaring fra både offentlig forvaltning og det private, sier Filip Rygg i Rexir Holding.

Kari Olrich Sørebø har mastergrader i landskapsarkitektur og miljøvitenskaplig planlegging. Hun har jobbet som spesialrådgiver i Hordaland Fylkeskommmune, avdelingsleder i planleggingselskapet Opus Bergen og daglig leder i Grønn Hverdag Hordaland. Hun er nå seniorarkitekt i Forsvarsbygg med særlig ansvar for arealplansaker nasjonalt, innsigelsessaker og planmessige strategier knyttet til Forsvarets eiendommer.

I Cartas vil Sørebø få ansvaret for alle Rexir Holdings pågående eiendomsprosjekter, som nå teller over 6500 boliger under regulering og nærmere 200.000 kvm næringsareal. Eiendomsporteføljen er fordelt i og rundt de tre største byene i Norge. 

- Cartas er et spennende selskap, med en svært interessant portefølje av eiendommer og eiere som har visjoner for byutviklingen. Jeg gleder meg til å ta fatt på de ulike oppgavene, og ser frem til å få sette mitt preg på de ulike prosjektene. Etter spennende år i Forsvarsbygg, er dette en unik sjanse til å få jobbe med eiendomsutvikling igjen. Selv om det er vemodig å forlate Forsvarsbygg, gleder jeg meg til å komme i gang i Cartas, sier Kari Olrich Sørebø.

- Vi ønsker helt ubeskjedent å forandre verden med langsiktige investeringer, utvikling av nye konsepter og de beste medarbeiderne, sier Filip Rygg. Med Kari på laget, er vi et langt skritt nærmere å kunne få til dette.


Siste nyheter

[latest][5][recentright]