• Home
  • Melvoldjordet

Melvoldjordet

21 minutter fra Oslo S, 20 minutter til Gardermoen finner vi Melvoldjordet som er et våre største prosjekter nord for Oslo.

Før jul 2019, gjennomførte vi et parallelloppdrag hvor arkitektbyråene Code, Tag og 3XN var med. Se nederst for de ulike forslagene.

Tomten er på 76 dekar, avsatt i kommuneplanen til bolig og planoppstarten ble godkjent juni 2019.

Forslag fra TAG

Forslag fra 3XN

Forslag fra Code

Siste nyheter

[latest][5][recentright]