• Home
  • Slik kan byarenaen bli

Slik kan byarenaen bli

Sammen med Olav Thon Gruppen og EGD Property har Rexir tatt initiativ til en byarena midt i Bergen sentrum. Prosjektet har fått bred støtte både politisk og fra byens næringsliv.

Med byarena menes en storstue for konsterter, store idrettsarrangement og konferanser/messer. Området som er valgt er den såkalte trekanttomten og bygarasjen på Nygårdstangen. 

Vi har nå startet arbeidet med realiseringen. Juni 2020 ble et stort flertall i Bergen bystyre enig om å selge tomten til vår gruppering, men da med flere viktige føringer:
- tomten selges til markedspris
- det skal bygges en arena med minst 8000 sitteplasser
- området skal få minimum 800 nye boliger
- planarbeidet skal prioriteres og være vedtatt innen utgangen av inneværende valgperiode

Vi vil nå igangsette planarbeidet, sørge for gode medvirkningsprosesser og invitere med alle gode krefter som kan bidra til å transformere Nygårdstangen.

Følgende rådgivere er engasjert:
Opus Bergen - plan
3XN - arkitektur
Link - arkitektur
Smidt & Ingebrigtsen - grunnforhold, geologi mm
Arup - logistikk
Kluge - juss

Se bildene som stjernearkitektene i danske 3XN har laget for å illustrere hvor bra det kan bli:

Siste nyheter

[latest][5][recentright]