• Home
  • Kildn - ny nullutslippshavn

Kildn - ny nullutslippshavn


Tirsdag 19. mai lanserte Tertnes Holding og Rexir Holding visjonen om Kildn - Norges og trolig også verdens første nullutslippshavn.

Plassering
Midt i leden, mellom godshavnen som skal utvikles på Ågotnes, Bergen sentrum som skal frigjøre Dokken og Flesland i sør med alle sine tilreisende. Området Tressmarka er urørt, og planene viser en løsning hvor vi ikke ødelegger terrenget, men tvert i mot lar terrenget forme prosjektet.

Politiske føringerDet ligger en rekke politiske føringer på internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå som beskriver den fremtiden Norge ønsker å utvikle seg mot. Et nullutslippssamfunn er en gitt målsetting mot 2030. Det vises blant annet til Regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart der alle norske havner skal være nullutslippshavner innen 2030.

Grunnlaget for Regjeringens maritime strategi Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid er forankret i et uutnyttet potensial til å gjøre skipsfarten grønnere, og at man videreutvikler både ny og eksisterende teknologi innen hele den maritime næring. Dette skjer ikke av seg selv, og krever derfor langsiktig satsning fra de ulike aktørene som involveres i dette utviklingsløpet. For å nå målsettingene er man avhengig av at myndigheter, forskning, kommersielle og industrielle aktører samarbeider i felles realiserbare prosjekter.

Bergen
Bergen kommune har vedtatt at deler av havna skal flyttes ut av sentrum og blant annet etableres på Ågotnes. Bergen er i dag den største anløpshavnen for cruisebåter i Norge og er svært viktig for reiselivsnæringen. Det er likevel utfordrende å motta opptil åtte cruisebåter daglig så nærme bysentrum. Bergen kommune har vedtatt at antallet skal reduseres fra åtte til tre anløp per dag.

Samtidig er det stor sannsynlighet for at cruisetrafikken vil øke i fremtiden, også etter at restriksjoner knyttet til Covid-19 (korona) er fjernet og samfunnet har normalisert seg. Det er tegn som tyder på at krav om nye og bærekraftige løsninger vil innføres. Cruiseskip vil sannsynligvis få flere restriksjoner mot å anløpe historiske bykjerner og sentrum. Allerede før koronautbruddet hadde norske myndigheter innført krav om nullutslipp fra turistcruise og -ferger i verdensarvfjorder senest innen 2026. Det er ventet at slike krav vil utvides til også andre norske fjorder innen 2030.

Askøy
Askøy kommune har vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel satt som mål å styrke persontrafikk til sjøs. Kommunen vil stimulere til bruk av fornybare og alternative energikilder.Videre ønsker kommunen etablering av ny og grønn næring, samt grønne arbeidsplasser. Det er viktig for kommunen å ta vare på naturmangfoldet.

Man trenger derfor konkrete prosjekter som Kildn for å utvikle de praktiske svarene på dagens utfordringer og fremtidens mål.

Les mer på kildn.com

Siste nyheter

[latest][5][recentright]